Rusya’da teftişe giden valiyi sarhoş bekçi karşıladı