Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı